Iskra Mantcheva Classical Pianist

 

english

Iskra Mantcheva has played for Maestro Evgeny Kissin in Paris, Leif Ove Andsnes in Oslo, Paul Badura -Skoda in Vienna, and Viktor Merjanov in Russia, having the great honor of receiving guidance from these world-class pianists.


The Bulgarian-Norwegian pianist Iskra Mantcheva acquired her professional music education at the College of Music in Sofia and later at the Bulgarian State Academy of Music under Professor Nikolay Evrov (well-known Bulgarian concert pianist, once a student of Heinrich Neuhaus).

Ms. Mantcheva attended the Tschaikovsky Conservatory in Moscow, working with the highly respected Russian pianist - Professor Anatoly Vedernikov (partner of Sviatoslav Richter in piano duets) and Professor Victor Merjanov. The Russian Academically Degree, and Anatoly Vedernikov’s personal and artistic contact with Sergei Prokofiev are the links to the sources, which inspired Iskra Mantcheva to interpret large repertoire of Prokofiev Piano Works, later recorded on 3 CDs.

Ms. Mantcheva continued her graduation in Vienna under Professor Paul Badura –Skoda who characterized her as a “fully matured pianist, sensitive, vital, intelligent”. Here she mastered a number of Piano Concertos by Haydn, Mozart, Beethoven and Piano Sonatas by Mozart, Beethoven and Schubert .The Vienna repertoire is released on DVDs, CDs, live performances and broadcastings.
Recently in Paris, Iskra Mantcheva had the great honor and privilege to be invited to play and receive guidance from one of the best performers of our century, the pianist, Maestro Evgeny Kissin.
Ms. Mantcheva has played for Leif Ove Andsnes in master classes in Oslo, impressing the audience with her “brilliant technique and unique interpretation”.

Since 1987 Ms. Mantcheva has conducted piano classes at the Bulgarian State Academy of Music in Sofia, and later in Oslo, Norway. Active concert experience includes more than 41 different programs, performed in more than 600 concerts (solo recitals and as a soloist of orchestras) in Bulgaria, Germany, Italy, Norway, Sweden, USA, Russia, and Austria. . Many concert videos are available on: www.Youtube.com .
Also well known for performances of contemporary music, she gave premiers of the first five Dimiter Christoff sonatas on CD for the label Concord Records in the USA and Piano Concerto No 3 for Gega new label.

Iskra Mantcheva`s discography includes 7 CDs released on Concord Records in the USA, Grappa, Victoria, Imart Classics, IMP Norway, Gega New Bulgaria. 4 DVDs present the pianist both on solo recitals and as an orchestral soloist. For more information about the CD`s please see:  http://www.iskramantcheva.com/DISKOGRAPHY.html

http://www.iskramantcheva.com/Photo/IskraWhiteD_250w.jpgThe large solo piano repertoire is completed by transcendental works as Mussorgsky`s Pictures at an Exhibition on CD; Prokafievs Sonatas no. 2, 3, 4, 6, 7, 9; “Romeo and Juliet”, Vision Fugitives on 3 CDs; Schumann`s Carnaval Op. 9, Etudes Symphonique; Brahms`s Paganini Variations; Schubert`s Sonata D960, D 840, Chopin’s Andante Spianato & Grande Polonaise Brilliante on CD, Sonata in B flat minor, Valses, Mazurkas, Polonaises, on CD,Impromptus; Grieg Sonata, Lirical pieces, Humoresques ; Beethoven Sonatas, Liszt Hungarian Rhapsody No.2, Transcriptions,  etc.

 

 

 

Photo: Iskra Mantcheva with Evgeny Kissin after a lesson in Paris.

norsk

Pianistinnen Iskra Mantcheva har spilt og fått veiledning fra verdens pianister som Evgeny Kissin i Paris, Leif Ove Andsnes i Oslo, Paul Badura -Skoda i Wien og Viktor Merjanov i Russland.
Den bulgarsk-norske pianisten fikk sin profesjonelle musikkutdannelse ved det Statlige Musikk Akademiet i Sofia under professor Nikolai Evrov (velkjent bulgarsk konsertpianist).
Mantchevas videreutdannelse er fra Tschaikovsky konservatoriet i Moskva, hvor hun studerte hos den høyt respekterte russiske pianisten - Professor Anatoly Vedernikov (partner av Svjatoslav Richter i piano duetter) og hos professor Victor Merjanov. Anatoly Vedernikovs personlige og kunstneriske kontakt med komponisten Sergei Prokofiev er linken, som inspirerte Iskra Mantcheva å mestre et stort repertoar med Prokofievs klaver musikk, som senere ble innspilt på tre CD-er i Norge.

Iskra Mantcheva har også utdannelse fra Wien Konservatoriet under professor Paul Badura –Skoda, som beskrev henne som «en fullt modnet pianist, følsom, vital og intelligent". Her mestret hun en rekke pianokonserter av Haydn, Mozart, Beethoven og Piano Sonater av Mozart, Beethoven og Schubert. Wien repertoaret er utgitt på DVD-er og CD-er, med live opptredener og kringkastings opptak, blant annet fra NRK og konserter i Den Gamle Logen i Oslo.
Nylig i Paris, hadde Iskra Mantcheva den store ære og et privilegium å bli invitert til å spille og få veiledning for andre gang fra en av de beste utøverne av vårt århundre, pianisten Evgeny Kissin. 
Iskra Mantcheva har spilt for Leif Ove Andsnes i mesterklasser i Oslo. Hun har imponert publikum med sin "strålende teknikk og tolkning" – utdrag fra artikkel.
Hun har spilt i mesterklasser med Håvard Gimse og Bernt Goetzky i Norge, Ludvig Hoffmann i Tyskland, Vera Gornostaeva i Russland. Pianisten Kjell Bekkelund hyllet hennes tolkning av Prokofievs Sonater nr. 2, nr. 3 og nr. 6 på CD i artikkelen «Glimrende fra Bulgaria»

Fra 1987 til 1997 har Iskra Mantcheva vært pianolærer ved det Statlige Musikk akademiet i Sofia, og senere i Oslo: i MPO, Asker Musikkskole, Maya Kultur og musikkskole og Oslo kommunale musikkskole.
Aktiv konsert virksomhet med mer enn 41 forskjellige programmer, utført i mer enn 600 konserter (solokonserter og som solist med orkestre) i Bulgaria, Tyskland, Italia, Norge, Sverige, Polen, USA, Russland og Østerrike. Mange konsert videoer (over 70) er tilgjengelig på: www.YouTube.com.
Også kjent for framføring av samtidsmusikk, ga hun premiere av de første fem Dimiter Christoffs sonater på CD for platekompaniet Concord Records i USA og Piano Concerto No 3 for Gega New i Bulgaria med radio symfoniorkesteret. Hun har turnert med hundrevis av konserter med dette repertoaret.

Iskra Mantchevas ​​diskografi inkluderer 7 CD-er, utgitt på Concord Records i USA, Grappa, Victoria, Imart Classics i Norge og Gega New i Bulgaria. 4 Dvd-er presenterer pianisten både på solokonserter og som orkestersolist. For mer informasjon om CD-er vennligst se: http://www.iskramantcheva.com/DISKOGRAPHY.html 

Det store solo piano repertoar av transcendental virtuositet inkluderer verker som Mussorgskis Bilder fra en utstilling (innspilt på CD) ; Prokofievs Sonatas no. 2, 3, 4, 6, 7, 9; "Romeo og Julie", Vision Fugitives (innspilt på 3 CD-er) ; Schumanns Carnaval Op. 9, Etudes Symphonique; Brahms Paganini-variasjoner; Schuberts Sonata D960, D 840 (på live opptak fra NRK); Chopins- Andante Spianato & Grande Polonese Brilliante (innspilt på CD), Sonate i B-moll, valser, masurkaer, poloneser (innspilt på CD), Impromptuer (også innspilt på CD); Griegs Sonata, Lyriske stykker- på DVD, Humoreskene; Beethoven Sonatas, Liszt -Ungarske Rhapsody No.2- på CD, Transkripsjoner.

Nasjonal Radio Sofia og TV, og NRK har kringkastet flere konserter.
Favoritt Piano klassisk repertoar omfatter valser, masurkaer, etyder, ballader, poloneser Impromptus av Chopin, impromptuer av Schubert, Lyriske stykker av Grieg, Preluder av Rachmaninoff, Mozart Sonatas, etc. Programmene er fremført på konserter og utgitt på 2 CD-er.

Konsertene i Norge fant sted i Oslo Konserthus, Den Gamle Logen, i Troldhaugens Edvard Grieg Museum- Trolldsalen, i Munch Museum Oslo, i MPO; i Sofia: Konserthus "Bulgaria", Nasjonal Kultur Palace, Nasjonal Radio Sofia- Studio 1; i Moskva Konservatoriet, Moskva og St. Petersburg komponistenes forening, i Berlin- Hans Eisler sal, i Weimar -Am Palee,  i Wien- Konservatoriet, Bösendorfer Hall, Mozarthouse, i Miami Hall i USA, Polen i Zelazowa Wola- Chopins hus- museum, i Roma i Teatro di Marcello.
Orkesterrepertoar omfatter pianokonserter av Haydn i D-dur, No.11 og F-dur nr. 3; Mozart K. 415, K. 488 -på DVD, Beethoven Nr.1, nr. 5; Grieg i a-moll konsert (finnes på DVD); Schumann i a-moll; Brahms Nr. 1; Prokofiev Nr.1; Christoff nr. 1 og nr. 3 osv.
Tilgjengelige er to DVD-er og live-opptak fra konserter med Symfoni Orkesteret av Radio Sofia, Kammer Radio Symfonieta Orkester, bulgarske Akademiske Orkester, Collegium Musicum, Orfei Kammer Orkester og Wien Symphony Orkester.
Iskra Mantcheva har blitt tildelt ulike priser fra noen internasjonale piano konkurranser i Italia og Bulgaria og støtte fra Fond for utøvende kunstnere, Fond for Lyd og Bilde, Norsk Kulturråd, Oslo kommune og Musikkpedagogene -Norge.

 

National Radio Sofia and TV, and Norwegian Radio [NRK] broadcasted several recitals.
Favourite Piano Classical Repertoire includes Valses, Mazurkas, Etudes, Ballades, Polonaise Impromptus by Chopin, Impromptus by Schubert, Lyrical Pieces by Grieg, Preludes by Rachmaninoff, Mozart Sonatas, etc. The programs ware performed on concerts and released on 3 CDs.

The recitals in Norway took place in Oslo Concert House,
http://youtu.be/M7ZZepVkk9g
http://youtu.be/BferppUIwYU
http://youtu.be/csiHLcJZT8U

http://youtu.be/_9rw9Wor5GI

Den Gamle Logen,
http://youtu.be/e3zb3-zeG80

Troldhaugen EdvardGrieg Museum,
http://youtu.be/TnpuxmsgEZE
http://youtu.be/Y84NEbdMavU

Munch Museum.OMLF; in Sofia Concert House ”Bulgaria”, National Palace of Culture, National Radio Hall; in Moscow Conservatory, Moscow and St. Petersburg’s Composers House, Berlin Hans Eisler Hall, Weimar Am Palee, Vienna Conservatory and Bösendorfer Hall, Miami Hall in USA, etc.

The orchestral repertoire includes Piano Concertos by Haydn in D major, No.11 and F major No. 3; Mozart K. 415, K. 488 on DVD, Beethoven No.1, No. 5; Grieg in A minor on DVD; Schumann in A minor; Brahms No 1; Prokofiev No.1; Christoff No. 1 and No. 3, etc. Available 2 DVDs and live recordings from performances with Symphony Orchestra of Radio Sofia, Chamber Radio Symphonieta Orchestra, Bulgarian Academicals Orchestra, Colegium Musicum, Orfei Chamber Orchestra, The Vienna Symphony Orchestra, etc.
Iskra Mantcheva has been awarded different prizes from some international competitions and support from Fund for Performing Artists, Fund for Sound and Picture In Norway Norwegian Culture Council, Oslo Municipality.

New CD Chopin & Liszt available in  the autumn  of 2012